Brand- och brandgasspjäll

Spjäll som förhindrar att brand och brandgaser sprider sig i ventilationskanalen.

Spjäll

Styrsystem

Produktbild

CRE60

Brandgasspjäll i brandklass E60 med cirkulär anslutning